You are here:

Kompleksowe wsparcie terapeutyczne w ośrodku Nowy Dzień

Kompleksowe wsparcie terapeutyczne w ośrodku Nowy Dzień powoduje, że dużo osób sukcesywnie skończy leczenie alkoholizmu, nie powracając do dawnego uzależnienia. Prywatny ośrodek terapii uzależnień uczy, w jaki sposób wytrwać w trzeźwości na co dzień. Uczestnicy psychoterapii mają do wyboru opiekę lekarską, psychologiczną, psychiatrów, a także mogą skorzystać z licznych atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Każdy dzień jest dokładnie rozplanowany, by wzbudzić poczucie obowiązkowości oraz odpowiedzialność u osób które dążą do zmiany. Pobyt w ośrodku trwa 4 tygodnie. W tym terminie osoby uzależnione biorą udział w 150 godzinach pracy terapeutycznej. Pomoc ta może być w formie indywidualnej albo grupowej. Pacjenci konsultowani są również psychiatrycznie, pod kątem depresji poalkoholowej lub ponarkotykowej. Jako że ośrodek ma warunki domowe, terapia przynosi świetne efekty. Pacjenci nie czują się jak w szpitalu. W głównej mierze leczeniu poddawane są tutaj osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, leków oraz hazardu. Profesjonalni i doświadczeni terapeuci wiedzą, w jaki sposób współpracować z pacjentem oraz z jego rodziną. Oferta prywatnego ośrodka terapii uzależnień jest przygotowana kompleksowo. Poddawane terapii są nie tylko uzależnienie od alkoholu, ale też od: hazardu, narkotyków, czy leków. Można też skorzystać z pomocy, gdy jest się uzależnionym od zakupów, Internetu lub zachowań seksualnych.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top