Jak spłacić szybką pożyczkę

W przypadku kredytów bankowych spłata rat rozpoczyna się po okresie karencji od rat zaciągniętych zobowiązań. W przypadku szybkich pożyczek nie ma czegoś takiego. To firma ustala dzień, od którego mają być wpłacone poszczególne raty. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania firmy udzielające szybkich pożyczek zaczynają naliczać odsetki. Na przykładzie jednej z firm udzielającej szybkich pożyczek zauważyć można, iż pożyczkę spłacać należy po siedmiu dniach od jej otrzymania. Szybkie pożyczki mogą być obsługiwane osobiście przez przedstawiciela firmy oraz online. Jeśli zaciągamy pożyczkę obsługiwaną przez przedstawiciela to liczyć się musimy z wyższymi kosztami, a tym samym ratami.

Zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Co tydzień, przedstawiciel przychodzi do nas do domu po kolejne raty, a przy pierwszej ustala nam harmonogram dotyczący tego, w jaki sposób będziemy spłacać pożyczkę. W przypadku obsługi online taki harmonogram otrzymujemy najczęściej pocztą, wpłaty powinny być dokonywane co tydzień na podany przez firmę numer konta. Istnieje możliwość szybszego spłacenia pożyczki. W takim przypadku poinformować należy firmę o takiej chęci. Jeśli obsługuje nas przedstawiciel firmy, wówczas kontaktujemy się  z nim. Zaś jeśli wybraliśmy obsługę online dzwonimy na infolinię, wówczas ustalone zostaną wszystkie szczegóły dotyczące dalszego spłacania zaciągniętej pożyczki.

Cotygodniowe raty mogą być dużym obciążeniem dla budżetu domowego, w związku z czym możemy mieć problemy z ich płatnością w terminie. Liczyć musimy się z tym, że jeśli nie będziemy spłacać pożyczki w terminie to wówczas czekają na nas dodatkowe koszty. W skład tych kosztów, firmy świadczące usługi szybkich pożyczek, wliczają koszty telefoniczne czy też listowne związane z koniecznością skontaktowania się z pożyczkobiorcą. Jest to koszt rzędu kilkunastu złotych za każdą rozmowę czy też każdy wysłany list. Zanim weźmiemy szybką pożyczkę zastanówmy się czy za siedem dni będziemy mieć pieniądze, na to by zacząć spłacać zaciągnięte zobowiązanie.